PROO 5 – dla kogo?

Priorytet 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich skupia się na wsparciu doraźnym organizacji pozarządowych. Nabór wniosków ruszył 8 kwietnia i potrwa do 30 listopada lub do wyczerpania środków.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

  1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Środki przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych w ramach Priorytetu 5. wynoszą 2 560 000 zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł.

Na stronie Narodowego Instytutu Wolności znajdą Państwo więcej informacji.

Dobrze napisany wniosek grantowy znacząco zwiększa szanse otrzymania dofinansowania. Zaoszczędź czas i powierz to zadanie specjalistom – NGO Consulting profesjonalnie zajmie się opracowaniem wniosku zgodnie z regulaminem programu. Na Twojej głowie pozostanie tylko kliknięcie przycisku „wyślij wniosek”. Gwarantujemy poprawność formalną wniosku – jeśli zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, zwracamy pieniądze.