Ruszyło NOWE FIO!

Ruszył nabór wniosków w konkursie NOWEFIO, który jest organizowany przez Narodowy Instytut Wolności. 

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Dofinansowanie można otrzymać w ramach następujących Priorytetów:

  1. Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy
  2. Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
  3. Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
  4. Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Wnioski można składać do 29 marca 2021r., a projekty realizowane od stycznia 2021 do grudnia 2023r. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie trzy oferty, a maksymalna kwota dotacji jest uzależniona od Priorytetu.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz szczegóły Priorytetów na stronie organizatora.